Platnosť vodičských preukazov sa končí

Skončenie platnosti vodičských preukazov sa predĺži o ďalších sedem mesiacov.

Všetky vodičské preukazy s dátumom skončenia platnosti medzi 1. februárom 2020 a 31. augustom 2020 sa považujú za platné ďalších sedem mesiacov.


Výnimky MOT sa predĺžili

Výnimky týkajúce sa TK sa predĺžili na jeden rok v Severnom Írsku

Na vodičov v Severnom Írsku, ktorých dátum vypršania platnosti MOT je splatný počas odstávky Coronavirus, sa bude uplatňovať jednoročná výnimka.