Platnosť vodičských preukazov sa končí

Platnosť vodičských preukazov sa končí

Skončenie platnosti vodičských preukazov sa predĺži o ďalších sedem mesiacov.

Všetky vodičské preukazy s dátumom skončenia platnosti medzi 1. februárom 2020 a 31. augustom 2020 sa považujú za platné ďalších sedem mesiacov.

Toto rozšírenie sa automaticky použije a medzi týmito dátumami sa nevydajú nové licencie.
Odstráni sa tým aj požiadavka lekárskeho posúdenia určitých vodičov.

Nové opatrenia sa zavedú čoskoro, hneď ako nadobudne účinnosť nové nariadenie EÚ.