Rozszerzone wyłączenia MOT

Rozszerzone wyłączenia MOT

Zwolnienia z przeglądu technicznego przedłużono do roku w Irlandii Północnej

Kierowcy z Irlandii Północnej, których daty wygaśnięcia przeglądu technicznego przypadają na termin podczas zamknięcia koronawirusa, skorzystają z rocznego wyłączenia.

Zamiast tego kierowcy będą ubiegać się o datę przeglądu technicznego jak zwykle w przyszłym roku.
Minister ds. Infrastruktury, Nichola Mallon, powiedział, że byłoby możliwe poradzenie sobie z zaległościami poza prowadzeniem normalnej działalności w centrach egzaminacyjnych MOT.

Pani Mallon powiedziała: „Zdecydowałem, że Agencja Kierowców i Pojazdów (DVA) będzie nadal wydawać tymczasowe certyfikaty zwolnienia (TEC) tym pojazdom, prywatnym samochodom, pojazdom ciężarowym, przyczepom lub motocyklom do czasu ich normalnej daty przeglądu technicznego.