Ceadúnais Tiomána in éag le leathnú

Ceadúnais Tiomána in éag le leathnú

Caithfear ceadúnais tiomána atá ag dul in éag a leathnú ar feadh seacht mí breise.

Measfar go bhfuil gach ceadúnas tiomána dar dáta éaga idir 1 Feabhra 2020 agus 31 Lúnasa 2020 bailí ar feadh seacht mí eile.

Cuirfear an síneadh seo i bhfeidhm go huathoibríoch agus ní eiseofar ceadúnais nua idir na dátaí seo.
Cuireann sé deireadh leis an gceanglas maidir le measúnú míochaine do thiománaithe áirithe.

Cuirfear na socruithe nua i bhfeidhm gan mhoill, a luaithe a thiocfaidh Rialachán nua AE chun dlí.