Platnost řidičských licencí vyprší

Platnost řidičských průkazů, jejichž platnost vyprší, se prodlužuje o dalších sedm měsíců.

Všechny řidičské průkazy s datem ukončení platnosti mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 budou považovány za platné po dobu dalších sedmi měsíců.


Výjimky MOT prodlouženy

Výjimky z MOT prodloužené na jeden rok v Severním Irsku

Řidiči ze Severního Irska, jejichž data ukončení platnosti MOT jsou splatná během odstavení Coronavirus, budou moci využít jednoroční výjimku.