Platnost řidičských licencí vyprší

Platnost řidičských licencí vyprší

Platnost řidičských průkazů, jejichž platnost vyprší, se prodlužuje o dalších sedm měsíců.

Všechny řidičské průkazy s datem ukončení platnosti mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 budou považovány za platné po dobu dalších sedmi měsíců.

Toto rozšíření bude automaticky použito a mezi těmito daty nebudou vydány nové licence.
To také odstraňuje požadavek na lékařské posouzení u některých řidičů.

Jakmile se nové nařízení EU stane zákonem, nová opatření budou zavedena brzy.